İş Güvenliğinin Amacıİş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı

  • Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  • Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  • İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  • Çalışma verimini arttırmak.